PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” W GMINIE MIEJSKIEJ GIŻYCKO

Kwiecień 6th, 2022 | by Bogusław Zawadzki
PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” W GMINIE MIEJSKIEJ GIŻYCKO
Aktualności
0

Gmina Miejska Giżycko (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) realizuje zadanie „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka”. Przedstawiamy główne założenia programu, z którego skorzysta 120 osób.

Zadanie realizowane w okresie 01.02.2022-30.11.2022, w tym realizacja zajęć nauki pływania 01.04.-31.05.2022, 01.09-30.11.2022 r. (z przerwą od zajęć 01.06 – 31.08.2022 r.) jest skierowane do uczniów szkół podstawowych, kl. I-III prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. Organizatorem zajęć jest Gmina Miejska Giżycko, a realizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Oferta obejmuje bezpłatne zajęcia 20-godzinne, dla 8 grup po 15 osób, łącznie 120 uczniów. Uczestnik na zakończenie będzie miał sprawdzian z poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich oraz otrzyma dyplom z ukończenia zajęć Programu „Umiem Pływać”.

Celem projektu jest:

  1. a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci,
  2. b) nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  3. c) profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
  4. d) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich lub patologicznych rodzin,
  5. e) edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowych, otwartych zbiorników wodnych,
  6. f) przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 wśród dzieci, wynikających z ograniczonych kontaktów i izolacji epidemiologicznej, wpływające na ich samopoczucie psychofizyczne.

Udział w zajęciach:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku (MOSiR) oraz Szkoły biorące udział w projekcie przeprowadzą rekrutację uczestników programu, z uwzględnieniem regulaminu. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w terminach:

  1. a) I tura 45 uczniów – 01.02.2022 r. – 31.03.2022 r.
  2. b) II tura 75 uczniów – 01.08.2022 r.- 30.08.2022 r.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowani do udziału w zajęciach uczniowie z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pochodzących z rodzin wielodzietnych, nie umiejący pływać. Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu dni powszednie i w weekendy, częstotliwość zajęć 1-2 razy w tygodniu przez trzech trenerów posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć. Każda grupa będzie posiadała opiekuna. Grupa objęta zostanie ubezpieczeniem NNW. W ramach projektu objęty kosztem jest wynajem pływalni. Obiekt dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Projekt na każdym etapie przewiduje zasady równych szans, z zapewnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” prowadzone będą działania promocyjno-informacyjne: strona internetowa miasta, plakaty, facebook i in.

W efekcie dzieci:

– aktywnie spędzą wolny czas ucząc się przy tym pływać, oswajać z wodą,

– zwiększą świadomość nt. zagrożeń związanych z wypadkami nad wodą,

– umiejące pływać  mają szansę utrzymać się na wodzie i uniknąć utonięcia,

– chętniej będą spędzały czas w okresie letnim nad jeziorami znajdującymi się w Giżycku i okolicach,.

– będą miały lepszą kondycję fizyczną i psychiczną,

– będą miały poprawioną sylwetkę ciała,

– będą miały dostęp do zajęć sportowych – nauki pływania,

– szansę na rozwój umiejętności społecznych/ integrację społeczną,

– będą miały wypracowane właściwe postawy/zachowania społeczne.

Zadanie „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” dofinansowane jest ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości: 12 000 zł, Całkowita wartość zadania: 33 936,00 zł. 

Comments are closed.