SKATESPOT – KOMUNIKAT DYREKTORA MOSiR

Listopad 2nd, 2022 | by Bogusław Zawadzki
SKATESPOT – KOMUNIKAT DYREKTORA MOSiR
Aktualności
0

Szanowni Państwo, w związku z uwagami dotyczącymi zakupu urządzeń do skatespotu przy ul. Sikorskiego pragnę przypomnieć, że w dniach 30 września do 30 października 2020 r.  przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczącej nowej lokalizacji skateparku.

Spośród 7 wskazanych lokalizacji najwięcej głosów zdobyła lokalizacja przy ul. Wodociągowej, zaś kolejne miejsce zajęła lokalizacja przy ul. Sikorskiego. W wyniku konsultacji ustalono, że docelowy Skatepark zostanie wybudowany przy ul. Wodociągowej w okresie dwóch, trzech lat. Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom młodzieży (szczególnie tej początkującej) co do obecnego zapewnienia możliwości uprawiania tego rodzaju aktywności fizycznej zaplanowano w 2022 r. w ramach bieżących, ograniczonych środków finansowych urządzenie skatespotu przy ul. Sikorskiego, zakładając jednak możliwość jego dalszej ewentualnej rozbudowy w kolejnych latach. Wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych mających na celu określenie pożądanych urządzeń do lokalizacji w skatespocie w pierwszej kolejności wskazał na następujące elementy: funbox z grinboxem i piramidą, pumptrack oraz rampę dla zaawansowanych (elementy te uzyskały największą liczbę głosów w ramach konsultacji) .Analizy i konsultacje przeprowadzone z podmiotami mającymi na swoim wyposażeniu i utrzymującymi tego typu urządzenia wskazują, że najekonomiczniejsze są urządzenia posiadające konstrukcję betonowo-stalowa. Szacowane koszty ich zakupu sięgałyby kwoty ok 300 000 zł. Wymiar środków finansowych przyjęty w uchwale Rady Miejskiej w Giżycku na zakup urządzeń do skatespoku został zaś w 2022 r. określony na kwotę 80 000  zł. Zgodnie z sugestiami osób, czynnie uprawiającymi ten rodzaj aktywności od wielu lat, posiadającymi doświadczenie w korzystaniu z wielu obiektów tego typu oraz z przedstawicielami firm zajmującymi się projektowaniem i wyposażaniem w sprzęt skateparków, określiliśmy pożądane w pierwszym rzędzie  wyposażenie skatespotu, z jakiego winne korzystać osoby stawiające na tym polu swe pierwsze kroki. MOSiR dwukrotnie ogłaszał przetarg ofertowy na zakup sprzętu. W pierwszym przetargu wpłynęła tylko jedna oferta i była  wyższa o ponad 50 000 zł niż zaplanowana kwota. W drugim przetargu wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Przed podpisaniem umowy z wykonawcą poprosiliśmy o listę podmiotów, które były jego klientami i uzyskaliśmy pozytywne opinie wynikające z dotychczasowego użytkowania. Okres gwarancji na urządzenia jest trzyletni. Wszystkie urządzenia są certyfikowane. Skatespot posiada monitoring, a w najbliższym czasie zyska dodatkowe oświetlenie.

W każdą sobotę miesiąca bez względu na warunki atmosferyczne w godz. 10:00 – 12:00 będą odbywały się lekcje nauki jazdy dla osób początkujących na urządzeniach ustawionych w skatespocie. Pierwsze zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę, czyli 5.11.2022 r. Serdecznie zapraszam do korzystania. Proszę też o ewentualne uwagi, spostrzeżenia na adres; mosir@gizycko.pl. Wszystkie uwagi będziemy starali się wykorzystywać w celu poprawy warunków do korzystania ze skatespotu, mając na celu zapewnienie zadowolenia z korzystania z obiektu przez jego użytkowników.

Marian Mieńko

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Comments are closed.