MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ MIASTA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Styczeń 13th, 2023 | by Bogusław Zawadzki
MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ MIASTA – KONSULTACJE SPOŁECZNE
Aktualności
0

Trwają konsultacje społeczne dotyczące kierunków rozwoju Giżycka. Zebrane opinie posłużą do pracy nad właśnie przygotowywaną Strategią Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030. Mieszkańcy mogą przekazać swój głos poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Na chwilę obecną opracowujemy diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i to właśnie na jej potrzeby przeprowadzamy ankietę wśród mieszkańców. Projekt Strategii zostanie poddany również konsultacjom społecznym w późniejszym terminie tj. w II kwartale br. Każdy z mieszkańców będzie mógł wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia. Planowany koniec prac nad dokumentem to III kwartał br.  informuje pełnomocnik Burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta Maria Czetyrbok.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ DO 21 STYCZNIA online lub tradycyjnie: poprzez pobranie ze strony gizycko.pl. i dostarcz do Urzędu Miejskiego w Giżycku (aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) lub na adres poczty elektronicznej: urzad@gizycko.pl. Wypełnienie Ankiety zajmuje zaledwie kilka minut. Ankieta zawiera kilka pytań dotyczących obecnej kondycji Miasta. Określa się w niej poziom zadowolenia z poszczególnych aspektów życia w Giżycku, takie jak warunki mieszkaniowe, stan infrastruktury drogowej, jakość powietrza, poziom bezpieczeństwa, jakość kształcenia w szkołach podstawowych, jakość oferty kulturalnej, itd. Wskazuje się w niej dziedziny tematyczne, w których należy podjąć najpilniejsze działania w obszarze rozwoju Giżycka.

– Opinie mieszkańców są dla nas bezcennym źródłem informacji, bo to dzięki nim jesteśmy w stanie wypracować Strategię, która będzie odpowiedzią na najważniejsze problemy w Mieście zachęca do wypełnienia ankiet pełnomocnik Burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta Maria Czetyrbok.

Comments are closed.